Bestyrelsesformand
Tina Voss
Præsentation
Tina kan kontaktes på e-mail
tinavoss25@gmail.com
Kontaktperson for følgende hold
Mini Parkour
Parkour
Rigtige Mænd
Mænd 
Mandehørm
Qvindeholdet 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Lene Fredsted
Præsentation
Lene kan kontaktes på e-mail
lenefredsted@gmail.com
Kontaktperson for følgende hold
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Marianne Rechnagel
Præsentation
Marianne kan kontaktes på e-mail marianne@rechnagel.com
Kontaktperson for følgende hold
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Sara Bruun Nielsen
Præsentation
Sara kan kontaktes på e-mail sarabruunnielsen@gmail.com 
Kontaktperson for følgende hold
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Kamila Furman
Præsentation
Kamila kan kontaktes på e-mail kamilafurman@jubii.dk
Kontaktperson for følgende hold
Volleyball
Zumba Fitness 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleant
Mia Schmidt Jensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Mia Thiesen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Mia Damgaard Schultz
Præsentation
Se hele beskrivelsen