Instruktør
Ann Poulsen
Beskrivelse
Ann kan kontaktes på e-mail
ann@vesterbyvej10.dk 
Se hele beskrivelsen
Britt Wendelboe Hansen
Beskrivelse
Britt kan kontaktes på e-mail mortenogbritt@stofanet.dk
Se hele beskrivelsen
Camilla Dagsberg Friis
Beskrivelse
Camilla kan kontaktes på e-mail
camilla@dagsberg-friis.dk 
Se hele beskrivelsen
Charlie Mikkelsen
Beskrivelse
Charlie kan kontaktes på e-mail farrisvej45@mail.tele.dk
Se hele beskrivelsen
Elisabeth Jensen
Beskrivelse
Elisabeth kan kontaktes på e-mail elisabet1942@hotmail.com
Se hele beskrivelsen
Gert Laugesen
Beskrivelse
Gert kan kontaktes på e-mail famlaugesen@stofanet.dk
Se hele beskrivelsen
Ingen Instruktør
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Jane Andersen
Beskrivelse
Jane kan kontaktes på e-mail
janeogpeter@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Janik Haldan Nørgaard
Beskrivelse
Janik kan kontaktes på e-mail
janikhn@gmail.com 
Se hele beskrivelsen
Johan Martinussen
Beskrivelse
Johan kan kontaktes på e-mail
johantm99@gmail.com 
Se hele beskrivelsen
Jørgen Mikkelsen
Beskrivelse
Jørgen kan kontaktes på e-mail
heli.jorgen.mikkelsen@stofanet.dk 
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Karin Søberg
Beskrivelse
Karin kan kontaktes på e-mail
karin.soberg@eu 
Se hele beskrivelsen
Katrine Ulstrup
Beskrivelse
Katrine kan kontaktes på e-mail
katrineulstrup@gmail.com 
Se hele beskrivelsen
Line Løftgaard Knudsen
Beskrivelse
Line kan kontaktes på e-mail
linek007@hotmail.com
Se hele beskrivelsen
Lisbeth Borg
Beskrivelse
Lisbeth kan kontaktes på e-mail
lisbethborg81@hotmail.com 
Se hele beskrivelsen
Majbritt Andersen
Beskrivelse
Majbritt kan kontaktes på e-mail
majbritt@cbandersen.dk 
Se hele beskrivelsen
Marianne Schultz
Beskrivelse
Marianne kan kontaktes på e-mail marianne@marima.dk
Se hele beskrivelsen
Martin Gamst Jensen
Beskrivelse
Martin kan kontaktes på e-mail
rie.gamst@stofanet.dk
Se hele beskrivelsen
Mathias Frederik Laugesen
Beskrivelse
Mathias kan kontaktes på e-mail
mathias.laugesen@stofanet.dk 
Se hele beskrivelsen
Mette Bang
Beskrivelse
Mette kan kontaktes på e-mail
mettebang@stofanet.dk
Se hele beskrivelsen
Mette Falk
Beskrivelse
Mette kan kontaktes på e-mail
metteogmichael@stofanet.dk 
Se hele beskrivelsen
Mia Schmidt Jensen
Beskrivelse
Mia kan kontaktes på e-mail
miax4640@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Mia Thiesen
Beskrivelse
Mia kan kontaktes på e-mail
mia.thiesen03@gmail.com 
Se hele beskrivelsen
Mia Damgaard Schultz
Beskrivelse
Mia kan kontaktes på e-mail
mia@marima.dk 
Se hele beskrivelsen
Ronny Andresen
Beskrivelse
Ronny kan kontaktes på e-mail
roand82@gmail.com 
Se hele beskrivelsen
Runa Carstens
Beskrivelse
Runa kan kontaktes på e-mail runa_carstens@hotmail.com

Se hele beskrivelsen
Simon Mogensen
Beskrivelse
Simon kan kontaktes på e-mail m.aa.mogensen@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Susanne Lund Houborg
Beskrivelse
Susanne kan kontaktes på e-mail
slh76@outlook.com
 

Se hele beskrivelsen
Tobias Vinkel Jensen
Beskrivelse
Tobias kan kontaktes på e-mail
tobias0715@jubii.dk 
Se hele beskrivelsen
Hjælpeinstruktør
Daniel Frilund
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Julia Furman
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Katja Vahl
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Laura Helene Falk Paulsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mikkel Toft
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Oliver Klaes H. Mikkelsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Pia Branderup Hansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Sofia Rechnagel
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vera Falk Frederiksen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Ung hjælper
Emma Dahl Jensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Jonas Brun Munkholm
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Julie Vahl
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Maja Dagsberg Friis
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Marie Graasbøll
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mathilde Ditlev Leerskov
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Maya Josephine Munk
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Oliver Bang-Mørch
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Sophia Grundal Juul
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen